Energiforskning

Idag är klimatet något som många pratar om och är bekymrade över. Det pågår en mängd olika forskningar kring energi. Världen behöver ställa om sig och inte hela tiden vara i behov av nya resurser som exempelvis olja som kommer att ta slut och påverkar ozonlagret i atmosfären. Ett sätt att minska på detta är att dels åka mindre bil men också ställa om till nya och smartare alternativ. Därför har elbilar blivit allt mer populära. Det är fortfarande en relativt ny produkt på marknaden för gemene man men försäljningen av dessa ökar kraftigt varje år. Bussar som går både på gas och el finns redan i trafik runt om i Sverige.

elbilar

Uppvärmning av fastigheter och tillverkning av el är ett annat område där det aktivt bedrivs forskning. Idag finns det många rena källor som tillverkar el som exempelvis vatten- och vindkraft samt solceller. Vattenkraften fungerar genom att vattnet får turbiner att snurra och el tillverkas. Det fungerar året runt och finns runt om i landet. I norrland finns det i många småbyar och kan med enkelhet ge el åt en by vid ett längre avbrott. Vindkraftverk har blivit en allt vanligare syn där vinden får turbiner att snurra och tillverka el. Det får inte vara för lite eller för mycket blåst då vindkraftverket stängs av i väntan på de rätta förhållandena. Solceller har länge varit populärt söderut då solen värmer mer och på så sätt kan ge varmt vatten och el. I och med att forskningen går framåt så blir dessa solceller allt mer effektiva. Det går att installera i det enskilda hemmet och finns i flera olika lösningar. Idag finns det också olika typer av batterier som gör att man kan använda elen man tillverkat också när solen har gått ner.

Vindkraftverk

Som privatperson kan man dessutom få en ekonomisk kompensation från skatteverket om man går över till att använda sig av solceller som energikälla. Forskning pågår hela tiden för att hitta nya och smartare vägar att förse oss med energi. Det är viktigt att alla hjälps åt att tillsammans värna om miljön och ser till att inte förbruka upp de begränsade resurser som finns. Små saker kan i det långa loppet göra stor skillnad.

Vad kan jag som privatperson göra?

Alla har olika möjlighet till att bidra till att minska utsläpp, men varje bidrag räknas. Finns det möjlighet att åka kollektivt istället för att ta bilen eller kanske cykla? Vad har fastigheten för typ av uppvärmning och kan man ta med en begagnad påse till affären istället för att köpa en ny varje gång? Genom att sätta sig och tänka igenom finns det många vägar att gå. Att “prylbanta” ett begrepp som allt starkare har fastnat på människors medvetande de senaste åren. Man minskar ner på prylar och återanvänder det man har istället för att hela tiden köpa nytt. Ett lysande exempel på det är att handla kläder i andra hand istället för att köpa nytt då klädindustrin är ett stort problem då det kommer till påverkan på miljön.

Stora energiföretag

Energi är motorn till det mesta och utan energi skulle vi inte kunna överleva. Denna artikel kommer att beskriva några av världens största energiföretag men också dom största hemma i Sverige. Det intressanta är att man tydligt kan se rent geografisk vilken form av energi som länderna använder. Medan vi i norra Europa använder oss mycket av vindkraftverk och vatten så använder sig länder längre söderut mer solenergi och olja. Som kanske inte oväntat så toppar amerikanska bolag över världens största energiföretag.Från olja till mer förnyelsebara källor.

Exxon Mobil Corporation

Exxon Mobil Corporation

Många känner till energiföretaget Exxon från alla skandaler som drabbade bolaget. Företaget som är världens största energiföretag, fokuserat på olja och gas har sitt huvudsäte i Irving, Texas. Företaget som en gång i tiden grundades redan 1870 av den store John D. Rockefeller har haft en viktig position inom amerikansk energi. Företaget är sedan flera år tillbaka globalt och verkar väldigt mycket i Mellanöstern.

Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell

Mer känt som Shell är ett av världens största energiföretag och precis som Exxon så är dom primära energikällorna olja och gas. Företaget är en sammanslagning mellan brittiska Shell Transport and Trading Company Limited of the United Kingdom och nederländska Royal Dutch Petroleum Company. Företaget grundades redan 1907 och är idag ett globalt företag där fokus ligger på olja och gas men också andra mer förnyelsebara energikällor. Ett av världens största företag alla kategorier. Känt i Sverige tack vare alla Shell-bensinmackar.

Total S.A.

Total S.A. är ett franskt energiföretag som liksom dom två tidigare företagen är baserat på olja på gas. Grundades efter första världskriget av inspiration från Shell så ville den franska regeringen ha ett strakt franskt energiföretag. Detta var grunden till Total S.A. som idag är ett av världens största energiföretag och är globalt. Grundades redan.

Andra företag

Eon Sverige är ett svenskt energiföretag som tidigare hette Sydkraft ingår idag i den tyska energikoncernen E.ON. SE. Eon Sverige, då Sydkraft grundades redan 1906 och blev genom åren ett av Sveriges största energiföretag. Företaget idag satsar idag på vindkraft, solenergi, fjärrvärme samt andra energikällor. Vattenfall är ett svenskt energiföretag som är helägt av den svenska staten. Företaget grundades redan 1909 och har genom åren bytt namn men heter sedan 1992 Vattenfall. Företaget producerar, precis som namnet antyder, energi genom vattenkraftverk men också andra förnyelsebar energi. Ett av Sveriges största energiföretag men är också verksamt i andra europiska länder där man också äger olika energikällor. Stockholm Exergi är ett relativt nytt bolag som ägs 50 % av Fortum och 50% Stockholms stad(kommun). Företaget producerar fjärrvärme och fjärrkyla till ca 15 000 stockholmare. Företaget har en vision att leverera 100% förnybar energi fram till år 2030. Fortum är ett finländskt energiföretag som är verksamt över hela Norden. Man tillverkar energi genom olika källor men främst genom vattenkraft, solkraft och kärnkraft. Bolaget grundades 1932 och är idag ett av Europas största energiföretag. Företaget arbetar mot att producera nästan all sin energi från förnyelsebara källor och man satsar mycket på forskning och utveckling till alternativa energikällor.