Energiforskning

Idag är klimatet något som många pratar om och är bekymrade över. Det pågår en mängd olika forskningar kring energi. Världen behöver ställa om sig och inte hela tiden vara i behov av nya resurser som exempelvis olja som kommer att ta slut och påverkar ozonlagret i atmosfären. Ett sätt att minska på detta är att dels åka mindre bil men också ställa om till nya och smartare alternativ. Därför har elbilar blivit allt mer populära. Det är fortfarande en relativt ny produkt på marknaden för gemene man men försäljningen av dessa ökar kraftigt varje år. Bussar som går både på gas och el finns redan i trafik runt om i Sverige.

elbilar

Uppvärmning av fastigheter och tillverkning av el är ett annat område där det aktivt bedrivs forskning. Idag finns det många rena källor som tillverkar el som exempelvis vatten- och vindkraft samt solceller. Vattenkraften fungerar genom att vattnet får turbiner att snurra och el tillverkas. Det fungerar året runt och finns runt om i landet. I norrland finns det i många småbyar och kan med enkelhet ge el åt en by vid ett längre avbrott. Vindkraftverk har blivit en allt vanligare syn där vinden får turbiner att snurra och tillverka el. Det får inte vara för lite eller för mycket blåst då vindkraftverket stängs av i väntan på de rätta förhållandena. Solceller har länge varit populärt söderut då solen värmer mer och på så sätt kan ge varmt vatten och el. I och med att forskningen går framåt så blir dessa solceller allt mer effektiva. Det går att installera i det enskilda hemmet och finns i flera olika lösningar. Idag finns det också olika typer av batterier som gör att man kan använda elen man tillverkat också när solen har gått ner.

Vindkraftverk

Som privatperson kan man dessutom få en ekonomisk kompensation från skatteverket om man går över till att använda sig av solceller som energikälla. Forskning pågår hela tiden för att hitta nya och smartare vägar att förse oss med energi. Det är viktigt att alla hjälps åt att tillsammans värna om miljön och ser till att inte förbruka upp de begränsade resurser som finns. Små saker kan i det långa loppet göra stor skillnad.

Vad kan jag som privatperson göra?

Alla har olika möjlighet till att bidra till att minska utsläpp, men varje bidrag räknas. Finns det möjlighet att åka kollektivt istället för att ta bilen eller kanske cykla? Vad har fastigheten för typ av uppvärmning och kan man ta med en begagnad påse till affären istället för att köpa en ny varje gång? Genom att sätta sig och tänka igenom finns det många vägar att gå. Att “prylbanta” ett begrepp som allt starkare har fastnat på människors medvetande de senaste åren. Man minskar ner på prylar och återanvänder det man har istället för att hela tiden köpa nytt. Ett lysande exempel på det är att handla kläder i andra hand istället för att köpa nytt då klädindustrin är ett stort problem då det kommer till påverkan på miljön.

Stora energiföretag

Energi är motorn till det mesta och utan energi skulle vi inte kunna överleva. Denna artikel kommer att beskriva några av världens största energiföretag men också dom största hemma i Sverige. Det intressanta är att man tydligt kan se rent geografisk vilken form av energi som länderna använder. Medan vi i norra Europa använder oss mycket av vindkraftverk och vatten så använder sig länder längre söderut mer solenergi och olja. Som kanske inte oväntat så toppar amerikanska bolag över världens största energiföretag.Från olja till mer förnyelsebara källor.

Exxon Mobil Corporation

Exxon Mobil Corporation

Många känner till energiföretaget Exxon från alla skandaler som drabbade bolaget. Företaget som är världens största energiföretag, fokuserat på olja och gas har sitt huvudsäte i Irving, Texas. Företaget som en gång i tiden grundades redan 1870 av den store John D. Rockefeller har haft en viktig position inom amerikansk energi. Företaget är sedan flera år tillbaka globalt och verkar väldigt mycket i Mellanöstern.

Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell

Mer känt som Shell är ett av världens största energiföretag och precis som Exxon så är dom primära energikällorna olja och gas. Företaget är en sammanslagning mellan brittiska Shell Transport and Trading Company Limited of the United Kingdom och nederländska Royal Dutch Petroleum Company. Företaget grundades redan 1907 och är idag ett globalt företag där fokus ligger på olja och gas men också andra mer förnyelsebara energikällor. Ett av världens största företag alla kategorier. Känt i Sverige tack vare alla Shell-bensinmackar.

Total S.A.

Total S.A. är ett franskt energiföretag som liksom dom två tidigare företagen är baserat på olja på gas. Grundades efter första världskriget av inspiration från Shell så ville den franska regeringen ha ett strakt franskt energiföretag. Detta var grunden till Total S.A. som idag är ett av världens största energiföretag och är globalt. Grundades redan.

Andra företag

Eon Sverige är ett svenskt energiföretag som tidigare hette Sydkraft ingår idag i den tyska energikoncernen E.ON. SE. Eon Sverige, då Sydkraft grundades redan 1906 och blev genom åren ett av Sveriges största energiföretag. Företaget idag satsar idag på vindkraft, solenergi, fjärrvärme samt andra energikällor. Vattenfall är ett svenskt energiföretag som är helägt av den svenska staten. Företaget grundades redan 1909 och har genom åren bytt namn men heter sedan 1992 Vattenfall. Företaget producerar, precis som namnet antyder, energi genom vattenkraftverk men också andra förnyelsebar energi. Ett av Sveriges största energiföretag men är också verksamt i andra europiska länder där man också äger olika energikällor. Stockholm Exergi är ett relativt nytt bolag som ägs 50 % av Fortum och 50% Stockholms stad(kommun). Företaget producerar fjärrvärme och fjärrkyla till ca 15 000 stockholmare. Företaget har en vision att leverera 100% förnybar energi fram till år 2030. Fortum är ett finländskt energiföretag som är verksamt över hela Norden. Man tillverkar energi genom olika källor men främst genom vattenkraft, solkraft och kärnkraft. Bolaget grundades 1932 och är idag ett av Europas största energiföretag. Företaget arbetar mot att producera nästan all sin energi från förnyelsebara källor och man satsar mycket på forskning och utveckling till alternativa energikällor.

Framtidens energiförbrukning

Nästan varje gång man kollar nyheterna finns det rapporter om farorna med klimatförändringar och hur alla måste minska användningen av fossila bränslen. Naturligtvis undrar man vad alternativen är? Vad skall man ha för energiförbrukning i framtiden? Det moderna samhället behöver el för att fungera. Lyckligtvis är lösningarna redan möjliga. Tidigare har kritiker hävdat att 100% förnybar energi var ett lovvärt men icke-realistiskt mål. Men tack vara energieffektivisering och ytterligare forskning om förnybara energikällor är det möjlig idag. Fram året 2020 framåt kommer förnybara energikällor att bli billigare än källor som kol, olja och naturgas. Men det är en sak att producera el till en fritidsstuga eller enstaka hushåll. Att producera tillräcklig med el för en hel stad är en annan sak.  Förutom att använda flera förnybara källor går det att rationalisera energiförbrukning. Smarta apparater och automatiserad styrning av elnäten kan effektivisera energianvändningen i framtiden. Det är därför ett nätverk är nödvändigt.

Framtidens energiförbrukning

Så långt tillbaka som 1930-talet förutspådde amerikanska akademiska Lewis Mumford att decentraliserade kraftnät var att föredra. Ett decentraliserat elnät är ett skydd mot katastrof och angrepp. Även om en del av nätet är utslagen kan andra delar fungerar fortfarande. Och parning av ett lagringssystem med förnybara energikällor skyddar mot strömavbrott även under en kris. I framtiden förväntas energilagring tekniken bli både effektivare och billigare, vilket gör den ännu mer önskvärda. Det framtida elnätet kommer att använda en kombination av olika källor mycket som idag. Men i stället för kolväten som kol, olja och naturgas kommer nätet att använda kombinationer av vind- och vattenkraftverk, sol, jordvärme och kanske även vågkraft. De lokala nätverken kan byggas för att bilda ett regionalt eller nationellt nät. Flexibel användning och befrielse från fossila bränslen gynnar energisektorn egentligen.

Några förebilder

Många städer över hela världen, såsom San Diego and San Jose i Kalifornien, har som mål att försörjas med 100% förnybar energi innan år 2050. Några av de största städerna i USA, till exempel San Francisco, CA och Atlanta, GA övergår redan till 100% förnybar energi. Sverige också har 100% förnybar energi som ett nationellt mål. Reykjavik, Islands huvudstad, redan använder el som genereras av vattenkraft och geotermisk energi. Målet i Reykjavik är att alla bilar och kollektivtrafik ska vara fossilfria år 2040. Basel, Schweiz får 90% av sin strömförsörjning från vattenkraft och 10% från vind. Nu får Europa mer av sin energi från sol, vind och biomassa än kol.

vattenkraft

Aspen, Colorado i USA är mest känd för sina skidorter. Men nu är det också känt för att vara en av de första amerikanska städerna som blir 100% beroende av hållbar energi. Detsamma gäller Burlington, Vermont. När han var borgmästare ledde Bernie Sanders övergången till förnybara energikällor. Senare borgmästare har fortsatt med det. Burlington får 100% av sin el från en kombination av vind, sol, vatten och biomassa. Nu investerar Burlington i laddningsstationer för elfordon och staden utvecklar sina planer för fjärrvärme från växtbiomassa som ett värma källa till hem i stadens centrum. I Sydamerika är det väldig vanlig med vattenkraftverk. Mer än 30 städer är helt drivna av förnybara energikällor. Vid 2017 var förnybara energikällor den billigaste energikällan i 30 länder år 2017. Och trenden kommer att växa mycket större i framtiden.

Om att producera egen el med solceller

Vad är en solcell egentligen? Den är en ljuskänslig halvledardiod som omvandlar ljusets energi direkt till el. Det finns 2 sorter solceller, den kristallina och den tunnfilms men idag är den kristallina vanligaste. Det var i 1839 Alexandre Edmond Becquerel observerad den fotovoltaika effekten. Men det var inte förrän på 1960-talet att man skapade funktionella solceller som kunde användas i verkliga situationer. Den amerikanska rymdorganisationen NASA utvecklade solcellerna för att driva sina rymdsatelliter. Och även då var dessa solceller för dyra för vanligt bruk. Men sedan 1960-talet har solceller blivit både billigare och mer effektiva. Sedan 1970-talet har svenskarna använt solceller på fritidsstugor eller andra platser där det finns ingen tillgång till el. Och idag kan man köpa små apparater med egna inbyggda solceller.

Om att producera egen el med solceller

Och på grund av bekymmer om klimatförändringar och behovet av att minska koldioxidutsläppen i jordens atmosfär, finns det en stor ökning av intresset för solenergi i nuläget. I många länder ger regeringen incitament till människor och företag som byter till alternativa energikällor. Detta kan ske i form av skattelättnader eller bidrag. Det här är fallet i Sverige och det finns också myndigheter som kan ge råd för personer som överväger att byta till solenergi.

Praktiska saker

Flera solceller kan kombineras för att bilda solpaneler. En solpanel har en livslängd på 25-30 år. Eftersom solceller innehåller giftiga ämnen som bly och kadmium är det viktigt att inte kasta dem i soporna när de är uttjänt. Men det går bra att återvinna solceller och, när att allt flera installerar dem, har det blivit lönsamt också.  Man kan till och med göra en hemlagad solcell med hjälp av vanliga hushållsprodukter. Det finns flera online handledning som ger steg för steg instruktioner för att göra det. Naturligtvis är de hemgjorda solcellerna inte alltför effektiva. Men det finns företag som säljer fabrikstillverkade solpaneler som är redo att installeras. Hustaket är ett bra ställe att placera solpaneler eftersom utrymmet är vanligtvis underutnyttjat eller till och med inte använt alls.

Praktiska saker

Det finns mer till ett solcellsystem än bara solcellerna. Faktum är att problemet som har hämnat utbredd användning av solenergi har varit kostnaden för energilagring. Men moderna batterier ger mycket mer effektiv energilagring än de gamla. Nu finns det många forskare och ingenjörer som är inblandade i att utveckla nya sätt att utnyttja solenergi. Nu, tack vare utökat intresse i solar energi, finns det många forskare och ingenjörer som utvecklar nya sätt att utnyttja solenergi. Tesla, företaget känt för sina högkvalitativa elbilar, har nu utvecklat ett soltak av fotovoltaiska plattor. Kakelplattorna är gjorda av glas över ett fotovoltaiska substrat. Från marknivå ser de ut som traditionella takplattor. Och Teslas soltak inkluderar en batteri lagringsenhet med inbyggd växelriktare. Den ansluts direkt till hemmets elektriska system. I vissa länder, till exempel Tyskland, kan husägaren sedan sälja överskottsel till elbolaget. Detta kommer troligen att vara fallet här i Sverige också inom en snar framtid. Under sommarhalvåret är de långa dagar perfekta för att generera el med solceller. Även när det är molnigt, fungerar solcellerna fortfarande även om inte med full kapacitet.

Hur man sparar energi på kontoret

En vanlig arbetsdag ligger på åtta timmar exclusive rasterna. Kontoret är där man spenderar mest tid utanför hemmet. Det är då viktigt att se till att kontoret inte slösar på för mycket energi och försöka bidra till att energianvändningen dras ner. Det finns många metoder för detta. Nedan följer endast några få av dem.

Köp endast in lika mycket apparater som krävs

Om kontoret inte har över 50 anställda så behöver köket inte ha mer än ett kylskåp. Detta är ju inte tillämpligt i vissa fall. Använd mikrovågsugn så ofta som möjligt och undvik ugnen. Se även till att alla apparater använder mindre energi än vad det hade tagit att göra det på spis. Till exempel att vattenkokaren tar mindre energi än att koka upp vattnet på en platta eller att mikrovågsugnen tar mindre energi än att värma upp maten på spis.

Om datorerna inte används så drar de fortfarande energi. Denna energi kan sparas om man stänger av datorerna. En enkel åtgärd som att släcka skärmen kan spara väldigt mycket. Energisparläge under användning sparar ytterligare energi. Det går enkelt att sätta upp timers på alla system och skärmar så att de stängs av efter en viss inaktiv tid. Detta kan göra så att energi inte behöver slösas på att man glömt stänga av skärmen.

Värme

Värme

En sänkning på värmen med en grad sparar på 5 % av värmeenergin. Uppvärmning av lokaler är den största energiboven i en verksamhet. Man kan enkelt få igenom detta i kontoret genom att be alla anställda ta med sig en tjocktröja att ha ifall de känner sig kalla. Enligt Vattenfall så kan man enkelt sänka energianvändningen i lokaler genom att se över ventilationen, isolering och värmeåtervinning. Om det blir för kallt så kan man börja med att minska kylningen, stänga av luftkonditioneringen till en början istället för att direkt starta värmen.

Pant

Pant är ett system som innebär att vid tillfället man köper en förpackning, främst PET och aluminium, så betalar man en viss summa. När man lämnar tillbaka burken eller flaskan så får man tillbaka pengar. Detta sparar energi då materialet inte blir bortkastad. På kontoret räcker det med att ha en tunna som är tillägnat för panten. Återvinning gör det möjligt för råvaran att få nytt liv. När man återvinner sorteras skräpets efter material och återskapar de till nya föremål. Dessa kan vara allt från papper, glas och plast förpackningar till textilier, tillbehör och batterier.

Undvik engångsartiklar

Undvik engångsartiklar

Ifall man vill spara energi och använder sig av plastkoppar är det en aning smartare att använda sig av muggar istället. Engångsartiklar ersätter tallrikar och bestick som redan är bra som dem är när de är gjorda av porslin eller metall. Nyckeln ligger i hur många gånger man kan använda samma produkt, vilket engångsartiklar misslyckas med. Om man idag använder pappersartiklar så kan man se till att det återvinns. Om kontoret har sugrör så kan man ersätta dem med hopfällbara metallsugrör som man enkelt kan ta med i nyckelringen.

Hur man sparar energi hemma

Idag har debatten om energi varit mer aktiv än någonsin. Miljöperspektivet har hamnat allt oftare i fokus och har gjort oss mer medvetna om vår användning. Energi är ett begrepp som man ofta hör i samband med miljö och klimatdiskussioner.  Vi lär oss ständigt om energi och hur det fungerar men hur ofta tänker vi på att inte använda för mycket hemma?

Ta bort sladden från uttaget

Ta bort sladden från uttaget

Det många inte vet är att det inte räcker med att stänga av en apparat genom “av/på” knappen utan apparaten kommer att fortsätta dra energi om kabeln är i uttaget. Om man vill spara den energin så skall man ta ut kabeln från uttaget. Apparater i hemmet, främst mikrovågsugn och kaffebryggare är oftast inkopplade dygnet runt och används det minsta. Det bästa är att göra en vana av att själv sätta in apparaten när den behövs istället för att dra energi i inaktivt läge

Släck lampor

Släck lampor

Det kan vara en uppenbar metod men släck lampor som inte behövs. Arbetar du under dagen så är det bättre att arbeta med direkt solljus, inte bara för att spara energi utan även för välmåendet. Släck alla ljus som inte används direkt när du går ut från rummet. Även om man tänker att man bara kommer att vara ofta i tio minuter så blir man oftast reagerar med annat. Investera även i LED och lågenergilampor. Denna investering kan spara dig över 600 kr om året.

Kläder

Lufttorka istället för torktumlare. Torktumlare drar väldigt mycket elektricitet. Ett alternativ för den tålmodige är att lufttorka kläderna. Detta sparar all energi som skulle gått till torktumlaren. Tvätta inte kläder som inte behöver tvättas.Tvättmaskiner drar oerhört mycket energi. Det bästa är att inte tvätta kläder om de inte är orena. Att bära ett plagg en gång gör oftast inte plagget smutsigt. Starta endast maskinen om den är helt full. Om det är ett plagg du behöver till nästa dag så är det sparsammare att handtvätt den och låta den vara på lufttorkning. Dessutom kan det vara värt att tvätta kläder i 40 grader istället för 60 grader. Detta kan spara upp till 50 % av energianvändningen.

Disken

Maskindiska endast större mängder. Starta inte diskmaskinen om den inte är helt full. Detta slösar på vatten, energi och diskmedel. Om du hinner handdiska det som finns i vasken på under en minut så är det enklast att handdiska. Ett tips är att diska ett par föremål medans kaffet brygga eller när maten värms i mikrovågsugnen. Att sänka sin inomhustemperatur med en grad sänker energianvändningen med 5 %. Detta är en av de viktigaste metoderna då uppvärmning av hushåll är den stora miljöboven inom hemmen. Stäng av skärmen. Det mesta av våran underhållning idag kommer från en skärm. Detta tar oerhört mycket energi. Lägg bort telefonen, stäng av Tv:n och ta upp en bok eller ett kortspel. Att ändra sina skärm vanor med endast 30 minuter per dag besparar inte bara miljön utan kommer hjälpa individens hälsa.