Loading...
Bloggen

Stora energiföretag

Energi är motorn till det mesta och utan energi skulle vi inte kunna överleva. Denna artikel kommer att beskriva några av världens största energiföretag men också dom största hemma i Sverige. Det intressanta är att man tydligt kan se rent geografisk vilken form av energi som länderna använder. Medan vi i norra Europa använder oss mycket av vindkraftverk och vatten så använder sig länder längre söderut mer solenergi och olja. Som kanske inte oväntat så toppar amerikanska bolag över världens största energiföretag.Från olja till mer förnyelsebara källor.

Exxon Mobil Corporation

Exxon Mobil Corporation

Många känner till energiföretaget Exxon från alla skandaler som drabbade bolaget. Företaget som är världens största energiföretag, fokuserat på olja och gas har sitt huvudsäte i Irving, Texas. Företaget som en gång i tiden grundades redan 1870 av den store John D. Rockefeller har haft en viktig position inom amerikansk energi. Företaget är sedan flera år tillbaka globalt och verkar väldigt mycket i Mellanöstern.

Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell

Mer känt som Shell är ett av världens största energiföretag och precis som Exxon så är dom primära energikällorna olja och gas. Företaget är en sammanslagning mellan brittiska Shell Transport and Trading Company Limited of the United Kingdom och nederländska Royal Dutch Petroleum Company. Företaget grundades redan 1907 och är idag ett globalt företag där fokus ligger på olja och gas men också andra mer förnyelsebara energikällor. Ett av världens största företag alla kategorier. Känt i Sverige tack vare alla Shell-bensinmackar.

Total S.A.

Total S.A. är ett franskt energiföretag som liksom dom två tidigare företagen är baserat på olja på gas. Grundades efter första världskriget av inspiration från Shell så ville den franska regeringen ha ett strakt franskt energiföretag. Detta var grunden till Total S.A. som idag är ett av världens största energiföretag och är globalt. Grundades redan.

Andra företag

Eon Sverige är ett svenskt energiföretag som tidigare hette Sydkraft ingår idag i den tyska energikoncernen E.ON. SE. Eon Sverige, då Sydkraft grundades redan 1906 och blev genom åren ett av Sveriges största energiföretag. Företaget idag satsar idag på vindkraft, solenergi, fjärrvärme samt andra energikällor. Vattenfall är ett svenskt energiföretag som är helägt av den svenska staten. Företaget grundades redan 1909 och har genom åren bytt namn men heter sedan 1992 Vattenfall. Företaget producerar, precis som namnet antyder, energi genom vattenkraftverk men också andra förnyelsebar energi. Ett av Sveriges största energiföretag men är också verksamt i andra europiska länder där man också äger olika energikällor. Stockholm Exergi är ett relativt nytt bolag som ägs 50 % av Fortum och 50% Stockholms stad(kommun). Företaget producerar fjärrvärme och fjärrkyla till ca 15 000 stockholmare. Företaget har en vision att leverera 100% förnybar energi fram till år 2030. Fortum är ett finländskt energiföretag som är verksamt över hela Norden. Man tillverkar energi genom olika källor men främst genom vattenkraft, solkraft och kärnkraft. Bolaget grundades 1932 och är idag ett av Europas största energiföretag. Företaget arbetar mot att producera nästan all sin energi från förnyelsebara källor och man satsar mycket på forskning och utveckling till alternativa energikällor.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

radgivningvast.se © 2020