Loading...
Bloggen

Energiforskning

Idag är klimatet något som många pratar om och är bekymrade över. Det pågår en mängd olika forskningar kring energi. Världen behöver ställa om sig och inte hela tiden vara i behov av nya resurser som exempelvis olja som kommer att ta slut och påverkar ozonlagret i atmosfären. Ett sätt att minska på detta är att dels åka mindre bil men också ställa om till nya och smartare alternativ. Därför har elbilar blivit allt mer populära. Det är fortfarande en relativt ny produkt på marknaden för gemene man men försäljningen av dessa ökar kraftigt varje år. Bussar som går både på gas och el finns redan i trafik runt om i Sverige.

elbilar

Uppvärmning av fastigheter och tillverkning av el är ett annat område där det aktivt bedrivs forskning. Idag finns det många rena källor som tillverkar el som exempelvis vatten- och vindkraft samt solceller. Vattenkraften fungerar genom att vattnet får turbiner att snurra och el tillverkas. Det fungerar året runt och finns runt om i landet. I norrland finns det i många småbyar och kan med enkelhet ge el åt en by vid ett längre avbrott. Vindkraftverk har blivit en allt vanligare syn där vinden får turbiner att snurra och tillverka el. Det får inte vara för lite eller för mycket blåst då vindkraftverket stängs av i väntan på de rätta förhållandena. Solceller har länge varit populärt söderut då solen värmer mer och på så sätt kan ge varmt vatten och el. I och med att forskningen går framåt så blir dessa solceller allt mer effektiva. Det går att installera i det enskilda hemmet och finns i flera olika lösningar. Idag finns det också olika typer av batterier som gör att man kan använda elen man tillverkat också när solen har gått ner.

Vindkraftverk

Som privatperson kan man dessutom få en ekonomisk kompensation från skatteverket om man går över till att använda sig av solceller som energikälla. Forskning pågår hela tiden för att hitta nya och smartare vägar att förse oss med energi. Det är viktigt att alla hjälps åt att tillsammans värna om miljön och ser till att inte förbruka upp de begränsade resurser som finns. Små saker kan i det långa loppet göra stor skillnad.

Vad kan jag som privatperson göra?

Alla har olika möjlighet till att bidra till att minska utsläpp, men varje bidrag räknas. Finns det möjlighet att åka kollektivt istället för att ta bilen eller kanske cykla? Vad har fastigheten för typ av uppvärmning och kan man ta med en begagnad påse till affären istället för att köpa en ny varje gång? Genom att sätta sig och tänka igenom finns det många vägar att gå. Att “prylbanta” ett begrepp som allt starkare har fastnat på människors medvetande de senaste åren. Man minskar ner på prylar och återanvänder det man har istället för att hela tiden köpa nytt. Ett lysande exempel på det är att handla kläder i andra hand istället för att köpa nytt då klädindustrin är ett stort problem då det kommer till påverkan på miljön.

One comment
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.