Loading...
Bloggen

Förnybara energikällor, Biobränslen

Denna typ av bränsle är förnybar och är bildad av biomassa, därav kommer namnet biobränslen. Biomassa innebär att organismer som har bildats och slutat leva nyligen. Går man på nästa svåra ord så är det bioenergin som är den energin som är lagrad inuti organismerna och detta är vad som blir energin som finns i biobränslen. Fotosyntesen är vad som ligger bakom energibildningen i väldigt många av fallen.

För att göra det tydligt att biobränslen och fossila bränslen inte är samma sak så kan det krävas en genomgång i skillnaden mellan de olika bränslena. För båda två är bildade vanligen genom fotosyntesen. Den största skillnaden mellan dem är att biobränslen inte tar lång tid att bilda, fossila bränslen däremot tar flera miljoner år att bilda. Dessutom finns det en stor skillnad i hur miljövänliga de olika beräknas vara. Biobränslen ses i de allra flesta fall vara neutrala i dess koldioxidproduktion eftersom de genom fotosyntesen kan plocka upp det lilla utsläpp som de har. De olika typerna som finns inom biobränslen är många och här nedan så kommer de att presenteras.

De olika biobränsle typerna

Trädbränsle är en typ av biobränsle som finns och kommer såklart från träråvaror, detta kan vara ved samt rester från avverkningen eller från energiskog. Dessutom så kan man utvinna trädbränsle från olika pappersbruk i landet. Där kommer det fram restprodukter efter produktionen och det är något som kallas för avlut eller returlut eller svartlut. Denna restprodukt består av en blandning av kemikalier samt det upplösta organiska materialet. För att denna typ av trädbränsle ska bildas för att kunna användas så krävs det att landet har en bra pappersindustri. Den förbränns då redan vid fabriken. Då står det för elektriciteten samt värmen.

Stråbränslen är något som allra mest vanligen består av hampa, halm eller helsäd. De har alla sina för och nackdelar men ser man till halmen så är det så att det är bra då det skördas när det är torra väderlag men då finns det en alltid existerande nackdel och det är att det tar upp en mycket stor yta vid transport.

Avfall är alla typer av sopor som inte består av plast och sådana fossila komponenter. Även slam som uppstår vid avloppsreningsverk går att använda som biobränsle.

Torv är ett biobränsle som är i en lite av en gråzon, då vissa tycker att det är halv fossilt. Detta på grund av att deras torvmarker påverkar klimatet på flertalet olika sätt. Det som sker är att det är ett utbyte mellan deras växthusgaser och atmosfären. De gaser som det handlar allra mest om är just koldioxiden, lustgasen och metangasen.

Förädlade bränslen är något som är ganska nytt och aktuellt idag. Då man förr i tiden endast använt sig av de icke förädlade biobränslena. Denna förädlade form av biobränslen är mer effektiv i det avseende att man kan transportera en mycket större massa av den än tidigare då det tar upp mycket mindre plats. Då väljer man alltså att förädla de icke förädlade biobränslena till gasformiga, flytande samt fasta bränslen. Exempel på dessa förädlade bränslena är bioetanol, biodiesel samt biogas.