Loading...
Bloggen

Förnybara energikällor, Solenergi

Solenergi är mycket populärt nu och kommer att fortsätta vara under överskådlig framtiden. En vanlig kritik av hållbara energikällor har varit att dessa källor inte genererar tillräckligt med kraft för att människor kan tillgodose deras behov. Men det är inte längre sant. Förbättrad teknik och energieffektivitet gör det nu möjligt att använda kombinationer av olika hållbara energikällor för att tillgodose 100% av människors behov. Solenergi kan vara antingen passiv eller aktiv. Med passiv sol är självaste byggnaden utformad för att fånga värmen på vintern och spegla den på sommaren. Aktiv solenergi innebär användning av teknik som solpaneler för att fånga solens energi och omvandla den till elektricitet. Ett hinder för införande av solenergi var behovet av att lagra energin effektivt för när solen inte skiner mycket, till exempel under korta vinterdagar. Men nu har förbättrad teknik löst många av dessa problem.

Under senaste tiden har forskare utvecklat takplattor av fotovoltaisk glas som installeras på samma sätt som vanliga takplattor. Med dem blir hela taket ett soltak. Solcellerna är tillverkad i härdat glas. Solar takplattor använder industristandarden monokristallina eller polykristallina kiselsolceller. Solar takplattor är vanligtvis en mörk purpur eller svart färg men teknikföretaget Tesla tillverkar nu takplattor som finns i andra färger också. De ser ut som vanliga terrakotta eller skiffer takplattor. Teslas soltak är sammanbyggd med en batteri vägg. Då kan man lagra el och sedan använda det när det inte finns mycket sol eller under nätavbrott. En annan fördel är att solar takplattor väga mindre än vanliga takpannor men samtidig är mycket starkare.

Fördelar med solenergi

Naturligtvis finns det en hel del fördelar med solenergi. Solpaneler släpper inga växthusgaser efter installationen. På det sätt representerar solenergi ett grönt alternativ till fossila bränslen. Samtidig blir de allt billigare nu när de massproduceras. Visst måste man investera i början. Dessutom kan solpaneler eller soltak vara lite dyr att köpa och installera. Men det finns skatteavdrag man kan få för att kompensera kostnaderna för installationen. Sedan får man avkastning på sin investering eftersom man sparar pengar som annars hade använts för att betala elräkningar. Till skillnad från elräkningar kommer kostnaderna för solenergi främst i början. Solpaneler kan installeras nästan var som helst och när de är inställt behöver solpaneler eller takplattor mycket lite underhåll. I vissa fall kan installationen också ökar husets värde. Solenergi kan användas för att värma vatten såväl som för att driva byggnader. Elen kan även användas för att ladda elektriska fordon.

Nackdelar med solenergi

Tyvärr finns det några nackdelar med solenergi också.  Som nämnts ovan har solpaneler och solar takplattor relativt höga inköps kostnader för material och installation. Plus Solpaneler eller takplattor genererar mindre kraft när det är regnig och under vintermånaderna. Och solpaneler eller takplattor behöver batterier för att lagra energi överskottet. Annars riskerar man elavbrott. Men tekniken och därmed effektiviteten utvecklas fortfarande. Solar teknologi kommer att bli ännu effektivare inom en snar framtid. Även med begränsat solljus kan solceller fortfarande producera el även om det inte är så mycket. Hela tiden utvecklar forskare ännu effektivare solceller och batterier.