Loading...
Bloggen

Förnybara energikällor, Vattenkraft

Sedan sen 1800-talet har man utnyttjat vattenkraft för elproduktion. Under 1900-talet var trenden att bygga vattenkraftverk med allt större fördämningar för centraliserad elproduktion. Det gav billig el utan mängder av kolutsläpp. Även idag står vattenkraft för ungefär halv av elproduktion i Sverige. Tyvärr har de äldre vattenkraftverken fått ett dåligt rykte eftersom de har en stor negativ påverkan på naturen.

Bland annat stoppar fördämningar den naturlig översvämningar till förmån för en jämnare vattennivå. Men översvämningar är nödvändigt för många flodarter. Och det finns en hel del arter som behöver strömmande vatten som en del av deras livscykel. Lax och havsöring är 2 exemplar om fiskarter som behöver simma uppströms för att kunna para och lägga sina ägg. Stora fördämningar hindrar nedströms flödet av näringsämnen och sediment till havet och kan till och med torrlägger delar av vattendrag.  Dessutom kan kraftverksturbiner skada och även döda fisk och andra vattendjur. Men vattenkraftverk kan byggas med hänsyn till naturen. Nu finns det nya och bättre alternativen till att fördämma hela floden. 3 sådana är diversion (också kallad för run-of-the-river) vattenkraftverk tidvattenkraftverk och pumpkraftverk.

Diversion vattenkraftverk

Diversion vattenkraftverk har bara en kanal istället för en damm med en reservoar. På det sättet liknar de förindustriella vattenkvarnar. Men till skillnad från de gamla vattenkvarnarna har moderna vattenkraftverk turbiner som vänder och genererar el. Anläggningen kanaliserar en del av en flod genom en kanal eller vattenränna. Det avleder en del av den strömmande vattenmassan genom vattenrännan och nedåt genom vattenturbin. Vattenkraftverket använder kraften i vattnet som strömmar nedåt via tyngdkraften för att vrida turbinen och vattnet återförs sedan till den strömmande floden. Flodens ekosystem förbättras genom att minska avledningarna.

Alternativt kraftverk

Ett tidvattenkraftverk utnyttjade tidvattnets rörelser när det konverterar tidvattenflödets energi till el. kan byggas in i brokonstruktionerna. Förträngningar såsom sund eller inlopp kan skapa höga hastigheter som kan generera elektricitet med användning av turbiner. Dessa turbiner kan ha en horisontell eller vertikal axel. I Sverige bedriver forskare vid Uppsala universitet omgående forskningar om tidvattenkraft. Ett pumpkraftverk består av ett reversibelt pumpsystem med några naturliga eller konstgjorda vattenreservoarer.  När efterfrågan på el är låg lagrar pumpkraftverket energi genom att pumpa vatten från en nedre vattenreservoar till en övre vattenreservoar. Under perioder med hög efterfrågan på el släpps vattnet tillbaka till den nedre behållaren för att generera el.

Framtiden

För närvarande har Sverige cirka 2100 vattenkraftverk och en del gamla vattenverk kan åter utvecklas. Till exempel, ibland kan man rädda gammal utrustning som rör och turbiner från den tidigare installationen. Ett mindre vattenkraftverk är den som ger mellan 10 och 30 MW. Flera mindre vattenverk kan nätverks för att skapa ett regionalt elnät. Även om inga enskilda anläggningar genererar en stor mängd el, kan den ackumulerade effekten fortfarande vara stor. Trots att de är mindre påträngande än vanliga fördämningar kan mindre dammar också vara farliga både för vilda djur och båtar. Vattenströmmarna i botten kan vara mycket starka. Och en nackdel är mindre vattenkraftverk måste ha en brant höjdskillnad. Men tekniken går framåt hela tiden. Förhoppningsvis kommer forskare snart att hitta lösningar på nackdelarna.