Loading...
Bloggen

Förnybara energikällor, Vindkraft

Vindkraft i form av väderkvarnar är en gammal kraftkälla. Men under de senaste decennierna har människor börjat använda vindkraftverk allt mer för att generera el. Som undertecknare av Parisavtalet måste Sverige minska sina koldioxidutsläpp drastiskt inom en snar framtid. Plus forskningar visar att byta till vind- och solenergi inte bara kommer att minska vårt koldioxidavtryck men också kan minska riskerna för astma, hjärtattacker och andra allvarliga hälsoproblem.

Att byta av fossila bränslen mot förnybara energikällor kan ge människor en bättre livskvalitet och till och med rädda liv. Omvandling från kol och olja till vindkraftverk minskar utsläppen av luftföroreningar som fina partiklar, så kallade mikropartiklar, kväveoxid och svaveldioxid. Ökade andningsproblem, såsom irritation i luftvägarna, hosta eller andningssvårigheter är vanliga. Medan barn och pensionärer är mer sårbara riskerar alla med kroniska hjärt- eller lungsjukdomar. Med tanke på allt detta är det naturlig att en ren energikälla som vindkraftverk låter väldigt attraktiv. Samtidig måste vindkraft användas tillsammans med andra kraftkällor och batterier för att ge en tillförlitlig försörjning. Kombinationer av vattenkraft, vind och solkraft kan fungera för att tillhandahålla tillförlitlig el.

Med vindturbiner måste man alltid balansera effektivitet mot buller och andra störningar. Stora vindturbiner producerar mer el än mindre men de är högljudda och kastar stora skuggar.  Vertikalaxel vindkraftverk producerar mindre el än horisontella vindkraftverk men kan uppfattas som mindre störande särskilt i stadsområden. Ett vanligt vindkraftverk har 3 komponenter: rotorn, generatorn och själva strukturen, inklusive självaste tornet. Det gäller såväl horisontella som vertikala axlar. De flesta använder 3 blad och för att öka produktionskapaciteten kan befintliga turbiner utrustas med större blad. Nya förbättringar med tekniken driver ner driftkostnader. Man kan producera mer el till ett lågt pris helt enkelt.

Vindkraftverk på land

Horisontell axel vindkraftverk är de klassiska pinhjul formade turbiner som alla tänker på när man diskuterar vindkraftverk. Horisontella axlar måste riktas in i vinden så placering av vindkraftverk är mycket viktigt. Eftersom huvudrotor axeln och den elektriska generatorn sitter högst upp i ett högt torn, är de inte lätta att komma åt för underhåll. Typiskt har horisontella axel turbiner sina rotorer placerade motvind men det finns ett medvind design också. Det finns också några vindkraftverk utan växlar, så kallade direktdrivna.

En vertikal axel vindkraftverk har huvudrotor axeln inställd tvärs mot vinden. Medan några av den tidigaste designen hade problem med vridmoment variationer, är detta inte längre ett problem med nyare spiralformade bladdesign. Vindkraftverk med vertikal axel skapar mindre buller och har inte lika stora skuggor som de med horisontella axlarna.  Vertikal axel passar bättre på hustak till exempel.

Offshore vindkraftverk

Offshore vindkraftverk kan ha horisontellt eller vertikalaxel. Offshore vindkraftsparker är i grunden samma som vanliga vindkraftsparker. Eftersom vindkraftverk till havs ligger långt bort från själva stranden, finns det mycket mindre problem med buller och skuggor. Ett typiskt europeisk offshore vindkraftspark ligger ungefär utanför 40 kilometer från kusten. Kustvindar har en högre hastighet och mindre variation än vindarna som blåser över landet. Samtidigt är det relativt enkelt att komma åt dem för att göra underhåll. Delarna som mest behöver underhåll ligger just över havsytan. Nu finns det även flytande vindkraftverk som kan placeras längre från kusten och därmed undvika de vanliga nackdelarna med vindkraftverk.