Loading...
Bloggen

Framtidens energiförbrukning

Nästan varje gång man kollar nyheterna finns det rapporter om farorna med klimatförändringar och hur alla måste minska användningen av fossila bränslen. Naturligtvis undrar man vad alternativen är? Vad skall man ha för energiförbrukning i framtiden? Det moderna samhället behöver el för att fungera. Lyckligtvis är lösningarna redan möjliga. Tidigare har kritiker hävdat att 100% förnybar energi var ett lovvärt men icke-realistiskt mål. Men tack vara energieffektivisering och ytterligare forskning om förnybara energikällor är det möjlig idag. Fram året 2020 framåt kommer förnybara energikällor att bli billigare än källor som kol, olja och naturgas. Men det är en sak att producera el till en fritidsstuga eller enstaka hushåll. Att producera tillräcklig med el för en hel stad är en annan sak.  Förutom att använda flera förnybara källor går det att rationalisera energiförbrukning. Smarta apparater och automatiserad styrning av elnäten kan effektivisera energianvändningen i framtiden. Det är därför ett nätverk är nödvändigt.

Framtidens energiförbrukning

Så långt tillbaka som 1930-talet förutspådde amerikanska akademiska Lewis Mumford att decentraliserade kraftnät var att föredra. Ett decentraliserat elnät är ett skydd mot katastrof och angrepp. Även om en del av nätet är utslagen kan andra delar fungerar fortfarande. Och parning av ett lagringssystem med förnybara energikällor skyddar mot strömavbrott även under en kris. I framtiden förväntas energilagring tekniken bli både effektivare och billigare, vilket gör den ännu mer önskvärda. Det framtida elnätet kommer att använda en kombination av olika källor mycket som idag. Men i stället för kolväten som kol, olja och naturgas kommer nätet att använda kombinationer av vind- och vattenkraftverk, sol, jordvärme och kanske även vågkraft. De lokala nätverken kan byggas för att bilda ett regionalt eller nationellt nät. Flexibel användning och befrielse från fossila bränslen gynnar energisektorn egentligen.

Några förebilder

Många städer över hela världen, såsom San Diego and San Jose i Kalifornien, har som mål att försörjas med 100% förnybar energi innan år 2050. Några av de största städerna i USA, till exempel San Francisco, CA och Atlanta, GA övergår redan till 100% förnybar energi. Sverige också har 100% förnybar energi som ett nationellt mål. Reykjavik, Islands huvudstad, redan använder el som genereras av vattenkraft och geotermisk energi. Målet i Reykjavik är att alla bilar och kollektivtrafik ska vara fossilfria år 2040. Basel, Schweiz får 90% av sin strömförsörjning från vattenkraft och 10% från vind. Nu får Europa mer av sin energi från sol, vind och biomassa än kol.

vattenkraft

Aspen, Colorado i USA är mest känd för sina skidorter. Men nu är det också känt för att vara en av de första amerikanska städerna som blir 100% beroende av hållbar energi. Detsamma gäller Burlington, Vermont. När han var borgmästare ledde Bernie Sanders övergången till förnybara energikällor. Senare borgmästare har fortsatt med det. Burlington får 100% av sin el från en kombination av vind, sol, vatten och biomassa. Nu investerar Burlington i laddningsstationer för elfordon och staden utvecklar sina planer för fjärrvärme från växtbiomassa som ett värma källa till hem i stadens centrum. I Sydamerika är det väldig vanlig med vattenkraftverk. Mer än 30 städer är helt drivna av förnybara energikällor. Vid 2017 var förnybara energikällor den billigaste energikällan i 30 länder år 2017. Och trenden kommer att växa mycket större i framtiden.

One comment
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.