Loading...
Bloggen

Från skogsbruk till mode på en och samma dag

Örnsköldsvik

Vid vår andra termin på universitetet och kursen Hållbar framtid, så gjorde halva klassen en studieresa till Örnsköldsvik och andra hälften åkte till Sundsvall istället.

Jag tillhörde gruppen som skulle till Örnsköldsvik för att besöka bland annat Domsjö fabriker. Det blev jag glad över eftersom jag alltid velat återvända till den staden för den vackra miljön och för att, om möjligt få se Modo spela.

Jag fick uppleva något jättehäftigt, utanför hotellet nere i gästhamnen så hade de spolat upp en ishockeyplan där det spelades hockey varje lunch och alla som ville fick delta. Hade ju inte tagit med några skridskor men fick låna från hotellet, det var en upplevelse! Döm om min örvåning när även några ex-proffs var med och spelade. Fantastiskt!

Fast nu var det förstås studeibesöket jag skulle prata om.

Studiebesöket

Besöket inleddes med några ord från Konsumentverket om just hållbarhet:

”Svenska konsumenter ställer i allmänhet högre krav på företag idag än tidigare. Men det är en stor skillnad i företagens konsumentmognad när det gäller hållbarhet. Mer medvetna konsumenter ställer frågor om barnarbete och ekologisk bomull, medan andra företag har kommit framåt i sitt hållbarhetsarbete och fokuserar på innovation och miljö.”

Domsjö Fabriker tillhör den sista typen som nämndes.

Sedan några år tillbaka befinner sig Domsjö Fabriker i en fas av snabb utveckling som drivs av världens ökade behov av hållbara produkter. Domsjö Fabriker är ett bioraffinaderi som tillverkar produkter med en klar miljöprofil från förnybar vedråvara. Fabriken har varit i drift sedan 1903 och var en del av MoDo-koncernen under många år. Idag ägs företaget av den indiska företagsgruppen Aditya Birla, världens största producent av viskos. Specialcellulosa för textilprodukter är Domsjös huvudprodukt, men fabriken tillverkar också lignin, främst för cementindustrin, och bioetanol.

Miljöfokus

Produkterna exporteras över hela världen. Under de senaste åren har verksamheten utvecklats från en traditionell massatillverkare till ett modernt bioraffinaderi.

Miljöarbetet har länge varit en prioritet hos Domsjö Fabriker och företagets miljöpolicy anger att det ska finnas en effektiv användning av råvaror, kemikalier och energi för att främja långsiktig och hållbar utveckling. Ett exempel på detta är att fabriken var den första i världen 1991 som började bleka cellulosa med blekning i sluten slinga. Man har där använt klorfri blekning sedan 1990. Som en del av Domsjös miljöfokus startade Sveriges största biologiska reningsverk redan 1985.

Tack vare sitt biologiska reningsverk är Domsjö Fabriker för närvarande en av de största producenterna av biogas i Sverige. Gasen används delvis internt för torkning av lignin. De medvetna ansträngningarna för en förbättrad yttre miljö har haft en betydande och positiv inverkan på de ekologiska förhållandena i det mottagande vattnet, den närliggande Örnsköldsviksviken.

Upplösning av massa, framställd av massaved, är råmaterialet för viskos. Sverige är en av de större producenterna, tillsammans med andra som Kanada, Brasilien och jättarna USA och Sydafrika. De största tillverkarna i Sverige är Domsjö Fabriker och efterfrågan på den internationella marknaden har ökat stadigt sedan 2010, vilket var ett dåligt år för bomullsproduktionen.

Trender

De senaste åren har efterfrågan ökat med 7-8 procent årligen. Kunder lägger nu större vikt vid hållbar produktion av råvaran.

Råvaran från Domsjös produktion kommer ifrån norra delen av Europa. Den har långa fibrer och är lättare att bearbeta än råvaror med korta fibrer, som eukalyptus från Asien.

Det finns en hel del utmaningar i branschen. Skogsindustrin kan bidra till bioekonomin genom att minska användningen av syntetiska material som polyester. Men det betyder att vi behöver öka produktiviteten i våra skogar. Framtida utveckling måste också se på bättre samarbete i hela produktionskedjan. Idag transporteras råvaran fram och tillbaka över hela världen, vilket inte är hållbart.

Hållbarhet blir allt viktigareäven i modebranschen.Diskussioner om hållbarhet och klimatförändringar kretsar vanligtvis om flygresor, vägtransport och köttkonsumtion. Det är mycket mindre vanligt att kläder dyker upp i diskussionen. Modebranschens miljöpåverkan har dock varit uppenbar under lång tid – främst på grund av en växande medelklass.

Sedan början av 1960-talet har den globala konsumtionen av textilier ökat från cirka 15 miljoner ton till mer än 90 miljoner ton, enligt statistik från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FN FAO) och International Cotton Advisory Committee (ICAC) . Sedan 2010 har konsumtionskurvan svängt kraftigt uppåt, i takt med att en global medelklass med växande disponibel inkomst uppkom.

Undersökningar av klädkonsumenter visar att många är medvetna om modeindustrins negativa miljöpåverkan, men relativt få människor agerar på det. En anledning som har dykt upp är att utbudet av hållbara kläder som erbjuds fortfarande är begränsat.

Summering

Jag måste säga att det var en givande dag på fabriksområdet, och att det skulle komma att handla om mode också hade jag aldrig kunnat tro innan.

På kvällen skulle hela gruppen äta middag och vara med på frågesporten i puben Bishops Arms som finns på hotellet. Grupperna blev dock ojämna och jag “blev över”. Det var dock ingen stor grej för mig. Jag hade min mobil med så när jag blev less på att titta på dem när de tävlade så spelade jag några underhållande spel på pokerstars och allakorsord. Tror det gick bättre för mig än för mina kamrater…

Dagen efter så packade de andra ihop för att åka hemåt, själv valde jag att stanna två dagar extra och utforska stadens vinteraktiviteter.